Masterhead

Takk for at du besøker landbruksavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Hjem » 2017 » mai » 08

Siste sesongprognose for balansen i kornmarknaden for 2016/2017

FK 9. mai: Prognosen er grunnlaget for tildeling av importkvoter for mat- og fôrkorn som blir lagt ut for auksjon av Landbruksdirektoratet. (mer…)

NRK 8. mai omtaler landbruket: Plogar ut kursen for auka matproduksjon

NRK 8. mai: Plogfabrikken til Kvernelands-gruppa i Klepp satsar tungt på teknologi som kan auka matproduksjonen. Men bondelaget fryktar kostnadane med teknologi-landbruket. (mer…)

NRK 8. mai omtaler landbruksminister: Lærdal-ordføraren forventar at kommunen vert tatt med i planlegginga

NRK 8. mai: I dag gjekk landbruksminister Jon Georg Dale inn for å avliva 2200 villrein i Nordfjella for å bli kvitt den smittsame og farlege hjorteviltsjukdommen skrantesjuke. (mer…)

Skuffet over regjeringens tilbud

Matindustrien 8. mai: – Regjeringen viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk og svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, sier lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. (mer…)

Sylvi Listhaug er ingen liberalist

Liberaleren 8. mai: Som landbruksminister var Sylvi Listhaug et friskt pust i den politiske debatten, men hun er som politikere flest; for tvang. (mer…)

NRK 8. mai omtaler Landbruksminister: 8. mai 2017 kl. 15:24 Avlivar over 2000 rein

NRK 8. mai: Landbruksminister Jon Georg Dale vil avlive 2200 villrein i Nordfjella. Reinsdyra må bøte med livet for å stoppe skrantesjuka, slik at sjukdommen ikkje spreier seg til blant… (mer…)

Tiltak mot CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde

Politikk – Ntbinfo 8. mai: Landbruks- og matdepartementet har i brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet under nokre føresetnader gitt tilslutning til Mattilsynet si anbefaling om å ta ut heile… (mer…)

TV2 8. mai omtaler Landbruksministeren: Vil slakte reinflokk for å bli kvitt skrantesyke

TV2 8. mai: Landbruksministeren vil hindre spredning av fryktet sykdom. (mer…)

Fylkesmannen 8. mai omtaler landbruks: Miljødagene 2017

Fylkesmannen 8. mai: Fylkesmannen i Buskerud ved landbruks- og miljøvernavdelingen og landbrukskontoret for kommunene Øvre Eiker og Nedre Eiker har gleden av å invitere til årets Miljødager 7. – 8. juni 2017. (mer…)

Avisa-Hordaland 8. mai omtaler Landbruks: Skal slakta ned over 2000 rein i Nordfjella

Avisa-Hordaland 8. mai: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut heile villreinstamma i Nordfjella for å hindra spreidning av skrantesjuke. (mer…)

Breaking News

google-336×280

Siste nytt (Block5)

Bønder utenom normen

Namdalsavisa 8. okt.: Ekteparet Meike og Francois Laan har sett hva industrilandbruk betyr i heimlandet Nederland. (mer…)

Kampanjen om risiko for spredning med jord

Politikk – Haugesund Kommune 8. okt.: Videre skal maskiner og annet utstyr som har vært brukt på arealer med mulig forekomst av floghavre, rengjøres grundig før de flyttes til annen landbrukseiendom, jf. (mer…)

NLR Potetskolen 2016-2017

NLR 8. okt.: NLR Potetskolen gjennomføres med støtte fra Fylkeskommunenens RLK-midler (Rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket). (mer…)

De vil vinne trønderske regnskap med roboter og rådgivning

Adressa 7. okt.: SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS er er i sin helhet eid av SpareBank 1 SMN og er totalleverandør av økonomiske tjenester innen forretnings- og landbruksregnskap samt eiendomsforvaltning. (mer…)

google-300x250b

Siste nytt (Block6)

Sammenslåing av NVH og UMB

Youtube 6. sep. 2013: Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum forteller litt om hvordan han først ble involvert i sammenslåingen av NVH og UMB. (mer…)

Nationens kommentator Michael Brøndbo om Sylvi Listhaug

Youtube 17. okt. 2014 : Men skal hun få tatt noen store grep, må hun få et stortingsflertall med seg i behandlingen av den nye landbruksmeldingen,… (mer…)