Masterhead

Takk for at du besøker landbruksavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Hedret for god undervisning, forskning og formidling

Publisert fredag 7. oktober


Foto: Hihm

Fag- og forskningsmiljøene rundt musikk på Campus Hamar fikk både Forskningsprisen og Utdanningskvalitetsprisen med seg hjem til Hamar etter gårsdagens årsfest.

Høgskolens årsfest ble arrangert torsdag kveld og tradisjonen tro ble Utdanningskvalitetsprisen og Formidlingsprisen delt ut på festen. En nyinnstiftet Forskningspris ble også delt ut – for første og siste gang.

For det er siste gangen Høgskolen i Hedmark feirer en slik årsfest. Ved neste korsvei er det Høgskolen i Innlandet som eventuelt skal feire seg selv, sine nye doktorer, vise frem utvalgte professorer og deres forskningsgrupper, og dele ut priser for blant annet utdanningskvalitet.

Utdanningskvalitetsprisen 2016.

Utdanningskvalitetsprisen for 2016 gikk til Fagseksjonen i musikk på bakgrunn av studiene årsstudium og faglærerutdanning musikk, representert ved Ingeborg Lunde Vestad.

Studieleder for faglærerutdanningen i musikk Ingeborg Lunde Vestad mottok Utdanningskvalitetsprisen 2016 av prorektor Stine Grønvold.

Musikkstudiene på Campus Hamar har hatt en solid kvalitetsøkning de siste årene, heter det blant annet i juryens begrunnelse. Fokus på tydelig studieledelse, god helhetlig planlegging – og ikke minst på studenten, profesjonen, faget og praksis, har samlet sett bidratt til å løfte utdanningskvaliteten.

En rekke tiltak har blitt iverksatt, bl.a. studentinvolvering i utvikling av studiene, faste møteplasser for dialog og utvikling, teamarbeid, tett oppfølging av studentene, nytenking rundt rekruttering av lærere i nøkkelposisjoner, årlige studentstyrte arrangementer, og bruk av tema-workshop og eksterne bidragsytere.

-Komitéen mener at det samlede bildet av alle tiltakene, sammen med et overgripende fokus på utdanningskvalitet, overbeviser om at dette er den sterkeste kandidaten til årets pris, sa prorektor for utdanning Stine Grønvold som delte ut prisen.

Lunde Vestad rettet i sin takketale oppmerksomheten mot studentene og deres iver og innsats for å medvirke til et godt læringsmiljø.

Vi gratulerer musikkmiljøet på Campus Hamar med en vel fortjent pris for god utdanningskvalitet!

-Ved å innstifte en egen pris for forskning ønsker høgskolen å «sette fokus på fremragende forskning ved Høgskolen i Hedmark», forklarte prorektor for forskning Jørgen Klein som sto for utdeling av prisen.

Professor emeritus Christina Skarpe og professor Petter Dyndahl delte Forskningsprisen 2016.

Årets forskingspris er historisk av flere grunner. Det er både den første forskningsprisen vi deler ut ved HH – og den siste. Og når vi nå er inne i HH siste år er det meget tilfredsstillende og notere at vi ligger an til å få vårt best år noensinne når det gjelder poenggivende forskningspublikasjoner.

Komiteen fikk mange gode forskere og forskergrupper som nominerte til prisen, men jobbet seg til slutt frem til en enighet om å dele prisen mellom en forskergruppe og en en enkeltforsker – nemlig forskergruppen Kulturorientert musikkpedagogikk ved professor Petter Dyndahl ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, og professor emeritus Christina Skarpe ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag.

Forskergruppen Kulturorientert musikkpedagogikk teller 14 medlemmer og har over lang tid jobbet målrettet for å involvere og aktivisere sine medlemmer på forbilledlig vis. Gruppen er bredt sammensatt hvor forskere med ulik erfaring og fartstid får mulighet til å berike hverandres forskning. Gruppen har jobbet fram flere søknader om eksterne midler og har lenge koordinert et stort Forskningsråds-prosjekt finansiert gjennom det meget høythengende FRIPRO-programmet.

Christina Skarpe er en erfaren forsker med lang fartstid og en imponerende merittliste.

I tillegg til å være en anerkjent forsker med en meget sterk publiseringsliste, har hun bidratt sterkt til å bygge opp et aktivt forskermiljø på sin avdeling på høgskolen.

Hun har jobbet i mange store prosjekter og mye internasjonalt med forskingsprosjekter som strekker seg fra afrikanske savanner via Mongolias stepper til Guatemalas tropiske skoger.

Som kvinnelig forsker i et ellers mannsdominert forskningsmiljø har hun etablert seg som en tydelig forskerstemme som også har bidratt sterkt med å få flere yngre forskere og spesielt yngre kvinner inn i forskningen.

Vi gratulerer to verdige vinnere!

Formidlingsprisen har som formål å sette fokus på og stimulere til økt forskningsformidling ved Høgskolen i Hedmark. Årets pris gikk til professor Jon Martin Arnemo ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag.

-Arnemo er et godt eksempel på at god forskning ikke er fullendt før den er formidlet, enten det er til andre forskerkollegaer, til studenter innen faget eller til samfunnet rundt oss, sa kommunikasjonssjef Frode Skår som fikk æren av å dele ut prisen.

Professor Jon Martin Arnemo fikk høgskolens Formidlingspris for 2016.

Arnemo har lenge vært en markant stemme i den offentlige debatten.

Komiteen trekker spesielt fram hans tydelige og uredde stemme i debatten rundt blyammunisjon og rester av bly i viltkjøtt, med herlige spissformulerte titler som og nå nylig «Blyhaglsaken – tidenes miljøpolitiske farse» i forskning.no. Debatten har engasjert bredt i landets største medier og langt inn i stortingskorridorene, men i de påfølgende stormene har forskeren i sin argumentasjon stått støtt, med trygg forankring i fagkunnskap og godt dokumenterte forskningsresultater.

Artikkelen har ca. 750 ord.
Nøkkelord: Landbruksminister
Les mer hos Hihm

google-468x60a

Share This Post

DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

selfad-writeart-b